Projekts „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
25.09.2009


Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros Gulbenes pilsētā turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi.

2009.gada augusta mēnesī objektā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Gulbenē” būvuzņēmējs SIA „Rubate” un darbuzņēmējs SIA „Rio” turpināja ūdensvada un kanalizācijas tīklu montāžu. Darbi turpinājās pa Vidus, Zvaigžņu, Ozolu, Skolas un Brīvības ielām un Stāķu virzienā.

Augusta mēnesī kopā izbūvēti 873 m ūdensvada cauruļvadu, iebūvētas vienpadsmit akas, uzmontēti septiņi hidranti un uzstādīti 33 apkalpes ventiļi atzaros uz objektiem.

Vēl augusta mēnesī tika izbūvēti 935 m kanalizācijas pašteces tīklu, kā arī tika uzstādītas 34 kanalizācijas akas. Ir izbūvēts kanalizācijas spiedvads Stāķu virzienā 408 m garumā. Ir veikta dziļurbuma akas tamponēšana Bērzu ielā.

Darbi notiek noteiktajos termiņos un apjomos.

Sīkāka informācija par projektu:

Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” kopējās plānotās izmaksas ir 6 142 588,33 Ls. 3 897 645,51 Ls no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, valsts budžeta finansējums – 433 334,18 Ls, Gulbenes pilsētas domes finansējums – 874 603,64 Ls. Neattiecināmo izdevumu plūsmu nodrošinās SIA „ALBA” ar saviem līdzekļiem.

Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegti šādi vides kvalitātes uzlabojumi: ūdensapgādes tīkla paplašināšana Gulbenē nodrošinās efektīvu ūdensapgādes sistēmu, piegādājot klientiem ES un Latvijas standartiem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni papildus 703 gulbeniešiem, sasniedzot kopējo skaitu 8954 cilvēki jeb 97% pilsētas iedzīvotāju; kanalizācijas tīklu paplašināšana nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, kā arī novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu no izvedamajām bedrēm papildus 1119 Gulbenes iedzīvotājiem, kopā sasniedzot 97% no kopējā pilsētas iedzīvotāju skaita. Visu aktivitāšu rezultātā aprēķināts, ka gadā kopējā piesārņojuma slodze uz vidi samazināsies par 68,5 tonnām.

Jaunus pieslēgumus varēs sākt veidot, kad ekspluatācijā nodos pirmos paplašināto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posmus.

 

Romans Adamovičs

SIA „ALBA” valdes loceklis,

projekta ieviešanas vienības vadītājs

 

Projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „ALBA”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


      Atpakaļ

Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv