SIA „ALBA”

Blaumaņa iela 56A,
Gulbene, Gulbenes novads
LV-4401
+371 64473417
+371 64473417
alba_gulbene@inbox.lv
 

 

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
23.08.2011


 

 

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

SIA „ALBA” (reģistrācijas Nr. 44603000098) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” (identifikācijas Nr. 3.DP./5.1.1.0/IPIA/VIDM/008) ietvaros rīkotās iepirkuma procedūras

„Ūdensvada tīklu izbūve un rekonstrukcija Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā”
(identifikācijas Nr. ALBA 2011/01)

līguma slēgšanas tiesības piešķir SIA „RUBATE” (reģistrācijas Nr. 40003291605).
Pretendenta piedāvātā līgumcena (bez PVN) ir 52767,98  LVL.
Lēmums par līguma slēgšanas tiesībām pieņemts 2011.gada 19.augustā.
      Atpakaļ
 
© 2018 SIA „ALBA” Izstrādāts: www.Websoft.lv