ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA 

REKVIZĪTI:

 • Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
 • Vienotais reģistrācijas numurs: 44603000098
 • A/S SEB Banka
  Konta Nr.:LV05UNLA0007002467284
 • A/S SWEDBANK
  Konta Nr.:LV58HABA0551037133871
 • A/S CITADELE
  Konta Nr.:LV75PARX0012520760001

 • e-pasts: alba@gulbene.lv
 • Tālr.: +371 6447 3417
 • Fakss: +371 6447 3417

NORĒĶINI:

Par SIA "Alba" sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties:

 • Gulbenes novada pašvaldības kasēs
 • Izmantojot internetbankas pakalpojumus
 • Veikalu Maxima kasēs. 

 

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

    Pēdējos gados Gulbenē daudz paveikts, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti, kā arī lai samazinātu notekūdeņu kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. 2001.gada nogalē tika nodotas ekspluatācijā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās tiek attīrīti visi Gulbenes centralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņi. 2001.gada pavasarī tika veikta kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas Blaumaņa ielā 5a rekonstrukcija. Nedaudz vēlāk tika rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija Upes ielā 1. Jāpiezīmē, ka abu sūkņu staciju rekonstrukciju veica SIA "ALBA" par saviem līdzekļiem. Attīrīšanas iekārtās tiek izmantota tikai bioloģiskā attīrīšanas metode, ķimikālijas netiek izmantotas. Iekārtās var attīrīt līdz 2000 m3 notekūdeņu diennaktī. Attīrīšanas iekārtās tiek pieņemts un attīrīts arī sauso tualešu bedru saturs. No attīrīšanas iekārtām izplūstošā ūdens piesārņojuma līmenis pilnībā atbilst spēkā esošajām vides aizsardzības prasībām.

     Pilsētas apgādē ar dzeramo ūdeni pašlaik tiek izmantotas 3 artēziskās akas, kuras visas atrodas Gaitnieku ielā pie esošā ūdenstorņa. Pilsētas teritorijā atrodas arī 1 rezerves aka. Pilsētā darbojas ūdens atdzelžošanas iekārtas un pilsētas ūdensvadā netiek padots ne piliens neatdzelžota ūdens. Lai no atdzelžošanas iekārtām izplūstošais ūdens cauruļvados atkal netiktu piesārņots ar dzelzs savienojumiem, SIA "ALBA" ir veikusi daļēju maģistrālo cauruļvadu rekonstrukciju, nomainot metāla caurules pret plastmasas caurulēm. Ir veikta vairākārtēja maģistrālo cauruļu skalošana. Visu šo pasākumu rezultātā ūdens kvalitāte pilsētā kopumā ir uzlabojusies, tomēr vēl ļoti liels darbs ir jāveic iekšējo ūdensvadu tīklu remontā un nomaiņā, jo ļoti daudzās mājās tie ir sliktā stāvoklī. Diemžēl ir vēl arī tādas, kurās iekšējos ūdensvada tīklos ir pat parastās (necinkotās) metāla caurules, kuras visas pūles ūdens atdzelžošanā vienā mirklī pārvērš par nulli.

 

 
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv