Informatīvs atgādinājums Gulbenes pilsētas privātmāju īpašniekiem
18.03.2013


Ļ. cien. SIA „ALBA” klienti!

SIA „ALBA”  kā pakalpojuma sniedzējs par maksu nodrošina Jums dzeramo ūdeni un tā uzņemšanu kanalizācijas tīklā. Patērētāja pienākums, bez atgādinājuma,  ir norēķināties ar pakalpojuma sniedzēju par saņemtajiem pakalpojumiem -  saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.   

Norēķinus piedāvājam veikt ar skaidras vai bezskaidras naudas darījumiem:

  • Komunālo maksājumu kasē Rīgas ielā 36A, Gulbenē,
  •  AS SEB Banka Gulbenes filiāle, konts LV05UNLA0007002467284,
  • VAS Latvijas Pasts, konts LV16LPNS0004402891441. 

Atgādinām, ja patērētājs 1 (vienu) kalendāro mēnesi nenorēķinās ar pakalpojuma sniedzēju par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, tad saskaņā ar 2006.gada 12.decembra MK noteikumiem Nr. 999 pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, līdz maksājuma pilnīgai atmaksai, kā arī aprēķināt līgumsodu par katru maksājuma nokavējuma dienu. Ja starp pusēm netiek panākta vienošanās par uzkrātā parāda atmaksu, turpmākā naudas piedziņa, bez iepriekšēja brīdinājuma, tiek nodota tiesai.

  • Par jautājumiem, kas attiecas uz līguma slēgšanu, izpildi, maksājuma kārtību lūdzam griezties SIA "ALBA" personīgi vai zvanīt pa telefonu 64473210.

  • Par jautājumiem, kas saistīti ar tehnisko noteikumu izsniegšanu, kā arī ūdens un notekūdeņu ārējo tīklu bojājumu gadījumos, lūdzam zvanīt pa telefoniem 64473210, 29289727 vai griezties SIA „ALBA” Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē.

 

Ar cieņu, SIA „ALBA” administrācija

      Atpakaļ
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv