Par projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
23.02.2010


2010.gada janvārī ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros Gulbenes pilsētā būvuzņēmējs SIA „Rubate” turpināja ūdensvada un kanalizācijas tīklu montāžu. Darbi turpinājās pa Vidus, Nākotnes un Brīvības ielām. Pabeigti darbi Stāķu virzienā.

Janvārī kopā izbūvēti 98 m ūdensvada cauruļvadu un uzstādīti 3 apkalpes ventiļi atzaros uz objektiem.

Janvārī arī ir izbūvēti 230 m kanalizācijas pašteces tīklu, uzstādītas 6 kanalizācijas akas. Ir izbūvēta un pārbaudīta testa režīmā Stāķu ciemata kanalizācijas sūknētava.

Sakarā ar auksto laiku un lielo sasalumu, samazinājies ir darbu apjoms. Citas problēmas līguma izpildē nav radušās.

Vidus, Dzirnavu, Raiņa, Miera, Zvaigžņu, Stacijas, Ausekļa, Alkšņu, Dārza, Brīvības (posmā no Zvaigžņu līdz Parka ielai pie Rūdolfa parka), Kļavu, Ozolu un Pļavu ielas iedzīvotāji aicināti griezties SIA „ALBA” par ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi.

Lai atvieglotu nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanas procesu, SIA „ALBA” piedāvā veikt ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma tehniskās shēmas izstrādi. Izstrādājot tehnisko shēmu, SIA „ALBA” vienlaicīgi veic saskaņojumus ar inženierkomunikāciju uzturētājorganizācijām. Ja ūdensvada un/vai kanalizācijas pievadu izbūvi veic SIA “ALBA”, tad pieslēgšana pie centralizētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem ir bez papildus samaksas.

Romans Adamovičs

SIA „ALBA” valdes loceklis,

projekta ieviešanas vienības vadītājs

Projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „ALBA”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 
      Atpakaļ
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv