Projekts „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
09.06.2010


Gulbenes pilsētā joprojām norisinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācija. Maija mēnesī objektā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Gulbenē” būvuzņēmējs SIA „Rubate” turpināja ūdensvada un kanalizācijas tīklu montāžu. Darbi turpinājās pa Lauku, Lapu, Blaumaņa un Litenes ielām.

Maija mēnesī kopā izbūvēti 627 m ūdensvada cauruļvadu un uzstādīti 10 apkalpes ventiļi atzaros uz objektiem, kā arī izbūvētas divas akas un uzstādīti divi hidranti.

Maijā arī ir izbūvēti 799 m kanalizācijas pašteces tīklu, uzstādītas 19 kanalizācijas akas. Ir uzsākti sūkņu staciju labiekārtošanas darbi.

Sakarā ar projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros veiktajiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem un saskaņā ar 2010.gada 25.martā noslēgto līgumu starp SIA „ALBA” un Gulbenes novada domi par ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu nomu, Stradu pagasta Stāķu ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma 2010.gada 1.jūlijā tiks pieslēgta Gulbenes pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Tas nozīmē, ka Stāķu ciemata iedzīvotāji ar 2010.gada 1.jūliju varēs saņemt kvalitatīvu dzeramā ūdens pakalpojumu un radīto notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvām.


Romans Adamovičs
SIA „ALBA” valdes loceklis,
projekta ieviešanas vienības vadītājs


Projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „ALBA”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!      Atpakaļ
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv