Atkritumu radītājs ir ikviena fiziska un juridiska persona
26.07.2010


Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka ikviena fiziska vai juridiska persona ir atkritumu radītājs, kuras darbības rezultāts rada atkritumu vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai to īpašības.

SIA „ALBA” atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes pilsētā veic pamatojoties uz 2008.gada 25.marta iepirkuma līgumu Nr. GPD-2007/04 un saskaņā ar Gulbenes novada domes apstiprinātajiem „Gulbenes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem„, kā arī saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem vispārēja rakstura normatīvajiem aktiem.

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos, kurus Gulbenes novada dome veica ar 2010. gada 25. februāra lēmumu, tika samazināti cieto sadzīves atkritumu minimālie normatīvi gan iedzīvotājiem, gan arī juridiskām personām.

Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē, kurā tika runāts par grozījumiem saistošajos noteikumos, SIA „ALBA” valdes loceklis Romans Adamovičs uzsvēra, ka „par atkritumiem, kas tiks izvesti papildus, piestādīs papildus rēķinus”. Atbalstu nav guvis arī izteiktais priekšlikums par konteineru skaita samazināšanu atbilstoši jaunajām samazinātajām normām. Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs O. Lucāna kungs ierosina „samazināt atkritumu normas cilvēkiem un iestādēm, tad skatīties, novērot situāciju pilsētā un nepieciešamības gadījumā mainīt līgumā ar SIA „ALBA” atkritumu izvešanas grafiku.”

Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana ir Gulbenes pilsētas pārvaldes  kompetencē.

Vai Gulbenes pilsētas iedzīvotāji ir pelnījuši, ka ar viņiem tiek „eksperimentēts”-  samazinot normas, „novērojot situāciju pilsētā” un tad atkal kaut ko mainot ?

Apsaimniekotājam ir tiesības saņemt  samaksu par sniegto pakalpojumu.

Uzņēmums maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iekasē atbilstoši noslēgtajam līgumam un saistošo noteikumu 9.3.1. punktam „ no katras fiziskas personas atbilstoši izvestajam atkritumu daudzumam, bet ne mazāk, kā to nosaka apstiprinātais sadzīves atkritumu minimālais normatīvs” , bet juridiskām personām atbilstoši noteikumu 9.3.2. punktam „no katras juridiskas personas atbilstoši izvestajam atkritumu daudzumam vai saskaņā ar apstiprināto minimālo sadzīves atkritumu normatīvu.”

Ieviešot grozījumus saistošajos noteikumos, Gulbenes novada dome veica daudzdzīvokļu māju piesaisti konkrētiem sadzīves atkritumu laukumiem.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir noteikts iepirkuma līgumā un faktiski izvestais atkritumu daudzums precīzi tiek uzskaitīts paceļot konteinerus. Maksa par faktiski izvesto atkritumu daudzumu no konkrētā laukuma tiek sadalīta uz iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo laukumam piesaistītajās mājās, tāpēc nav pamata uzskatīt, ka iedzīvotāji ir pārmaksājuši vai maksa ir sarēķināta nepareizi.

SIA „ALBA” atkārtoti aicina ikvienu iedzīvotāju vai nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu. Līgumu var noslēgt SIA „ALBA”, Blaumaņa ielā 56 A, Gulbenē, līdzi ņemot īpašumu apliecinošus dokumentus.

Līdzšinējā kārtība par atkritumu izvešanu no privātmājām paliek spēkā, tas ir- atkritumus izvedam katras nedēļas otrdienā, privātmājas īpašniekam iepriekš samaksājot par viņa rīcībā esošā konteinera tilpuma izvešanu.

SIA „ALBA” nav tiesību noteikt vai izmainīt sadzīves atkritumu minimālos normatīvus, tas ir pašvaldības kompetencē.

Iveta Stradiņa

SIA "ALBA" juriskonsulte

 

 

 


      Atpakaļ
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv