Noslēgusies būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Gulbenē” izpilde
21.09.2010


2010.gada 14.septembrī komisija parakstīja aktu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, identifikācijas Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/008, ietvaros izbūvēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieņemšanu ekspluatācijā.

Līdz ar to ir noslēgusies būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Gulbenē” izpilde. Līguma ietvaros divu gadu laikā kopumā veiktās aktivitātes:

  • ūdensapgādes  un  kanalizācijas  tīklu  paplašināšana Gulbenes pilsētā, izbūvējot ūdensvadu 20 916,5 m garumā un 19 663,4 m kanalizācijas cauruļvadu;
  • izbūvētas 9 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas;
  • atjaunotas vai nomainītas 99 ūdensapgādes tīklu apkalpes akas un 455 kanalizācijas skatakas, radot nepieciešamos nosacījumus drošai ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības ekspluatācijai;
  • izbūvēti 79 hidranti ugunsdzēsības vajadzībām.

Ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanas rezultātā palielināsies iedzīvotāju skaits, kuriem tiks nodrošināta dzeramā ūdens piegāde un kanalizācijas pakalpojuma pieejamība, tiks samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, kā arī samazināsies ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoms.

Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un ūdens un energoresursu racionālu izmantošanu.

Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” kopējās plānotās izmaksas ir 6 218 043,57 Ls. 3 897 645,51 Ls no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, valsts budžeta finansējums – 433 334,18 Ls, Gulbenes pašvaldības finansējums – 874 603,64 Ls. Neattiecināmo izdevumu plūsmu nodrošināja SIA „ALBA” ar saviem līdzekļiem.

Romans Adamovičs
SIA „ALBA” valdes loceklis,
projekta ieviešanas vienības vadītājs

Projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „ALBA”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!








      Atpakaļ
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv