2011

„Zaļā josta” aicina Latvijas izglītības iestādes piedalīties makulatūras vākšanas konkursā „Otru elpu papīram!”
06.10.2011

„Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” un AS „Latvijas valsts meži” aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā „Otru elpu papīram!”, mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā, tādējādi cīnoties par vērtīgām balvām.

Lasīt vairāk ...


SIA „ALBA” paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu
05.10.2011

SIA „ALBA” , reģ. Nr. 44603000098, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56 A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, izstrādāja un 2011.gada 30.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Lasīt vairāk ...


Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācija turpinās
23.09.2011

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros 04.augustā tika izsludināta iepirkuma procedūra „Ūdensvada tīklu izbūves un rekonstrukcijas Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā” būvdarbiem. Iepirkuma procedūrā uzvarēja un tiesības šos darbus veikt ieguva SIA „RUBATE”.

Lasīt vairāk ...


Paziņojums par ūdensapgādes sistēmas profilaktisko hlorēšanu š.g. 16. un 17.jūnijā
07.06.2011

SIA “ALBA” informē, ka saskaņā ar MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235 š.g. 16. un 17.jūnijā no plkst. 8.00 tiks veikta Gulbenes pilsētas, Stradu pagasta Stāķu ciema un „Ceļmalu” ūdensapgādes sistēmas profilaktiskā hlorēšana.

Lasīt vairāk ...


Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācija turpinās
03.06.2011

2011.gada maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Gulbenes novada domi un SIA „ALBA” tika parakstīti grozījumi Nr. 2 Civiltiesiskajā līgumā par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta ”, Nr. 3.DP./5.1.1.0/IPIA/VIDM/008, īstenošanu, saskaņā ar kuriem finanšu līdzekļu ietaupījums, kas radies realizējot projektu, tiks izlietots Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema ūdensvada tīklu izbūvei un rekonstrukcijai.

Lasīt vairāk ...


Informācija par izmaiņām sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifā poligonā "Kaudzītes"
19.04.2011

SIA „ALBA” informē, ka sākot ar 2011.gada 1.maiju tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Kaudzītes”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā – būs Ls 6,02 par 1 m3 + PVN 22%.

Lasīt vairāk ...


SIA "ALBA" piedāvājums "Lielās Talkas 2011" laikā savākto atkritumu izvešanai
18.04.2011

Sakarā ar „Lielās Talkas 2011” rīkošanu š.g. 30. aprīlī, SIA „ALBA” kā sadzīves atkritumu izvešanas operators, kuram ir noslēgti līgumi ar pašvaldībām par atkritumu apsaimniekošanu, veiks talkas laikā savākto sadzīves atkritumu aizvešanu no Jūsu pašvaldības teritorijas, laikā no 30. aprīļa līdz 5. maijam.

Lasīt vairāk ...


SIA "ALBA" PAZIŅOJUMS 28.02.2011

SIA "ALBA" uzsāk ar 2011.gada 1.martu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu pakalpojumu sniegšanu Stāķu ciema administratīvajā teritorijā

Pamatojoties uz  2011.gada 27.janvāra Gulbenes novada domes lēmumu „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema teritorijā”,
SIA „ALBA” uzsāk ar 2011.gada 1.martu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu - ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema administratīvajā teritorijā.

Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorijā ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi saskaņā ar Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu Nr. 18 no 09.10.2008.:

  • ūdensapgādes tarifs visām lietotāju grupām – 0,68 Ls/m3 + PVN 22 % ,
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs visām lietotāju grupām – 0,77 Ls/m3 + PVN 22 %

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt:

  • par juridiskiem jautājumiem juriskonsultei I. Stradiņai, tel. 64473308;
  • par tehniskiem jautājumiem ūdensvada un kanalizācijas tehniskās daļas vadītajam I. Lipiņam, tel. 29289727.

Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācija turpinās
03.02.2011

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” uzsāka īstenot 2008.gada decembrī, noslēdzot trīspusēju Civiltiesisko līgumu starp Latvijas Republikas Vides ministriju, Gulbenes novada domi un SIA „ALBA”. Pirms projekta uzsākšanas tika sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums, un vēlāk arī veikta tā aktualizācija, sagatavojot projekta iesniegumu, lai varētu saņemt finansējumu no ES Kohēzijas fonda.

Lasīt vairāk ...

Kategorijas
Aktualitātes (1)
Arhīvs
2020 (19)   
2019 (16)   
2018 (5)   
2017 (1)   
2016 (1)   
2015 (2)   
2014 (3)   
2013 (3)   
2012 (6)   
2011 (9)   
2010 (6)   
2009 (3)   
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv