Informācija par izmaiņām sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifā poligonā "Kaudzītes"
19.04.2011


Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

  • maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu,
  • sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā,
  • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Sakarā ar iepriekšminēto, SIA „ALBA” informē, ka sākot ar 2011.gada 1.maiju tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Kaudzītes”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā – būs Ls 6,02 par 1 m3 + PVN 22%, ko veido:

  • sabiedrisko pakalpojuma regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā – Ls 4,96 Ls par 1 m3,
  • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu - Ls 1,06 Ls par 1 m3.
      Atpakaļ
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv