Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācija turpinās
03.06.2011


2011.gada maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Gulbenes novada domi un SIA „ALBA” tika parakstīti grozījumi Nr. 2 Civiltiesiskajā līgumā par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta ”, Nr. 3.DP./5.1.1.0/IPIA/VIDM/008, īstenošanu, saskaņā ar kuriem finanšu līdzekļu ietaupījums, kas radies realizējot projektu, tiks izlietots Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema ūdensvada tīklu izbūvei un rekonstrukcijai.

Par finanšu līdzekļu ietaupījumu 53 114,54 LVL apmērā (bez pievienotās vērtības nodokļa) paredzēts veikt Stāķu ciemata nolietotāko maģistrālā ūdensvada tīklu posmu rekonstrukciju un nomaiņu. Rekonstruējamo posmu garums apmēram 880 m. Projektā ir paredzēts esošās ķeta, tērauda un betona ūdensvada caurules aizstāt ar atbilstoša diametra plastmasas caurulēm.

Veicot maģistrālo tīklu rekonstrukciju, tiks atjaunoti esošie ūdensvada pieslēgumi un atzaru mezgli, kā arī veikta ūdensvada tīklu sadales skataku rekonstrukcija.

No jauna izbūvējot ūdensvada sacilpojumu, tiks nodrošināta iespēja divpusējai Stāķu ciemata ēku nobarošanai ar dzeramo ūdeni un ūdensvada avāriju gadījumos ciemata ēkas atslēgt pa daļām, tādējādi būtiski uzlabosies vispārējo pakalpojumu standartu izpilde – nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana ciema iedzīvotājiem (24 h diennaktī).

Šobrīd norit darbs pie dokumentācijas sagatavošanas, lai varētu veikt iepirkuma procedūras par tehniskā projekta izstrādi, būvdarbu veikšanu, kā arī par būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumiem.

Guna Misiņa

SIA „ALBA” projekta ieviešanas vienības vadītāja

 

 

Projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „ALBA”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!


      Atpakaļ
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv