Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācija turpinās
23.09.2011


Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta”  ietvaros 04.augustā tika izsludināta iepirkuma procedūra „Ūdensvada tīklu izbūves un rekonstrukcijas Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā” būvdarbiem. Iepirkuma procedūrā uzvarēja un tiesības šos darbus veikt ieguva SIA „RUBATE”.

Uz doto brīdi jau ir noslēgts līgums ar SIA „RUBATE par būvniecības darbiem par kopējo summu 52767,98 LVL (bez PVN), kā arī līgumi par būvuzraudzības un autoruzraudzības darbiem. Būvuzraudzības darbus veiks IK „ĀRE PILDS” par kopējo summu 1150 LVL (bez PVN), savukārt autoruzraudzības darbus veiks SIA „AQUA BRAMBIS”  par kopējo summu 2100 LVL (bez PVN). Līdz ar to jau tuvākajā laikā tiks uzsākti ūdensvada tīklu izbūves un rekonstrukcijas darbi Stradu pagasta Stāķu ciemā.

Visi šie darbi tiks veikti par finanšu līdzekļu ietaupījumu, kas radies realizējot projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.

Būvniecības darbus plānots paveikt laika periodā no 2011.gada septembra līdz novembra beigām.

Tehniskajā projektā, kuru izstrādājis SIA „AQUA BRAMBIS” un saskaņā ar kuru tiks veikti būvdarbi, ir paredzēta Stāķu ciema nolietotāko maģistrālā ūdensvada tīklu posmu rekonstrukcija un nomaiņa. Rekonstruējamo posmu garums apmēram 928 m. Projektā ir paredzēts esošās ķeta, tērauda un betona ūdensvada caurules aizstāt ar atbilstoša diametra plastmasas caurulēm.

Veicot maģistrālo tīklu rekonstrukciju, tiks atjaunoti esošie ūdensvada pieslēgumi un atzaru mezgli, kā arī veikta ūdensvada tīklu sadales skataku rekonstrukcija.

No jauna izbūvējot ūdensvada sacilpojumu, tiks nodrošināta iespēja divpusējai Stāķu ciemata ēku apgādei ar dzeramo ūdeni un ūdensvada avāriju gadījumos ciemata ēkas atslēgt pa daļām, tādējādi būtiski uzlabosies vispārējo pakalpojumu standartu izpilde – nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana ciema iedzīvotājiem (24 h diennaktī).

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas paredzēta arī esošo ielu, ceļu un piebraucamo ceļu segumu atjaunošana, kā arī zaļās zonas labiekārtošana.

Guna Misiņa

 SIA "ALBA" projekta ieviešanas vienības vadītāja

 

Projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „ALBA”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

      Atpakaļ
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv