SIA „ALBA” paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu
05.10.2011


SIA „ALBA” , reģ. Nr. 44603000098, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56 A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, izstrādāja un 2011.gada 30.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

Piedāvātais tarifs

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)


(bez PVN)
(bez PVN)

Ūdensapgādes pakalpojumi

0,68

0,75

10,3 %

Kanalizācijas pakalpojumi

0,77

0,99

28,6 %

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma samazināšanos un izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var SIA „ALBA” telpās, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā, darba dienās no 13.00 – 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA „ALBA” finanšu daļas vadītāju Gunu Misiņu, tālr. 64473308.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „ALBA”, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novads, LV – 4401, e-pasts: alba_gulbene@inbox.lv, fakss: 64473417, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1010, faksa Nr. 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


      Atpakaļ
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv